Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Yhdistyksen virallinen nimi

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
 

Yhdistyksen nettisivuosoite

http://hkiautismi.w2.fi/fi/Yhdistys/

maarit.kuoppala (at) paut.fi

puhelin 040 6766 039

 

2. Rekisterin käsittelijä

Autismi- ja Aspergerliitto ry
Nuijamiestentie 3 B
00400 Helsinki
puh 050 3709 155

(jäljempänä liitto)

Yhteyshenkilö jäsenrekisteriasioissa:

Anne Saarinen, anne.saarinen@autismiliitto.fi

 

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 

4. Laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa sekä oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää tieto yhdistyksen jäsenistä sekä jäsenten yhteystiedot ajan tasalla sekä jäsenviestinnän ja jäsenpalveluiden toteuttaminen. Tietoja voidaan käyttää myös jäsenkyselyn tekemiseen, mikäli se on tarkoituksenmukaista sekä muuhun yhdistystoimintana liittyvään viestimiseen ja tiedottamiseen.

 

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Jäsenrekisteriin tallennetaan tieto jäsenlajista (varsinainen jäsen / kannatusjäsen) sekä jäsenten yhteystiedot. Jäsenrekisteriin tallennetaan vain yhdistyksen jäsenten tietoja.

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka, syntymäaika
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
  • jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto)
  • luottamustoimet järjestössä
  • jäsenmaksutiedot    

 

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on yhdistyslain mukainen vähimmäisedellytys jäsenyyden syntymiselle

 

7. Tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen omalta jäsenyhdistykseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Kyseessä on Autismi- ja Aspergerliiton ylläpitämä jäsenyhdistyksen jäsenrekisteri.

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Yhdistys on ulkoistanut jäsenrekisterin ylläpidon käsittelijänä toimivalle Autismi- ja Aspergerliitolle, jonka hallinnoimaan jäsenrekisteriin tietoja tallennetaan.

Tietoja ei luovuteta jäsenrekisteristä muuten kuin Autismi- ja Aspergerliiton postituslistalle Autismi-lehden postittamista varten. Lehden postituksen ajan postitustiedot luovutetaan postitusrekisteristä lehden painamisesta vastaavalle painotalolle ja postille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokoneiden tietosuoja ja palomuurit pidetään ajan tasalla.

Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Jäsenrekisterin kohdalla tämä tarkoittaa, että vaatimus tiedon poistamisesta johtaa jäsenyyden loppumiseen, koska yhdistyksen on lain mukaan pidettävä rekisteriä jäsenistään. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

 

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Tähän tietosuojaselosteeseen myöhemmin tulevat muutokset laitetaan näkyville tähän selosteeseen päivättyinä. Merkittävistä muutoksista voidaan informoida rekisteröityjä myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai ilmoittamalla yhdistyksen nettisivuilla. Yhdistys suosittelee, että käytte säännöllisesti yhdistyksen nettisivuilla ja huomioitte mahdolliset muutokset tässä selosteessa.

 

Tämä tietosuojaseloste on hyväksytty yhdistyksen hallituksen toimesta 31.5.2018

 

©2020 Helsingin autismi- ja aspergeryhdistys ry - suntuubi.com